Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Προσλήψεις και εκτός ΑΣΕΠ

Άντε πάλι τα ίδια. Εν μέσω μεγάλης κρίσης της Ελληνικής οικονομίας και πολιτικής, πάλι προσλήψεις από το παράθυρο για το βόλεμα των ημετέρων. Αμετανόητοι πολιτικοί και κόμματα. Είμαστε καταδικασμένοι.
Προσωπικό με συμβάσεις μερικής απασχόλησης διάρκειας 6 μηνών, ακόμη και εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ, θα μπορούν να προσλάβουν όλες οι ΔΕΚΟ, κατ΄ εξαίρεση του κανόνα περί «απαγόρευσης των προσλήψεων» που ψήφισε η κυβέρνηση και που όπως αποδεικνύεται κάθε άλλο παρά τον εφαρμόζει.«Για τη μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών συμφωνείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι 6 μήνες μερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως. Η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευσή της στο ΑΣΕΠ, το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νομιμότητας, μέσα σε 10 μέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι σχετικές διαδικασίες συνεχίζονται, και χωρίς τη γνώμη του ΑΣΕΠ».
Η διάταξη αναφέρει ότι:
«Για τη μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών συμφωνείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι 6 μήνες μερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως. Η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευσή της στο ΑΣΕΠ, το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νομιμότητας, μέσα σε 10 μέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι σχετικές διαδικασίες συνεχίζονται, και χωρίς τη γνώμη του ΑΣΕΠ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου